за развитието и растежа на нашето общество

Фондация Нова Надежда

Мисия на неправителствената организация

Създадена за насърчаване на изкуството и културата.  
Фондация Нова Надежда поддържа широк спектър от дейности,  
включително изложби, лекции, научни изследвания и публикации,  
спонсорството на музикални фестивали и други събития.

Цели на организацията

Създадена за насърчаване на изкуството и културата.  
Фондация Нова Надежда поддържа широк спектър от дейности,  
включително изложби, лекции, научни изследвания и публикации,  
спонсорството на музикални фестивали и други събития.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info